داراب آواتار
داراب شهروند

ثبت نام در طرح ساماندهی دست فروشان

با سلام و احترام،خواهشمند است فرم ذیل را با دقت و به صورت صحیح و کامل تکمیل نمائید تا در روند بررسی درخواست جنابعالی خللی ایجاد نگردد.

یک زبان انتخاب کنید