داراب آواتار
داراب شهروند

اتحادیه آرایشگران زنانههیئت مدیره

سمانه صحرانورد سمانه صحرانورد
رئیس اتحادیه
***********
نیلوفر غریبی نیلوفر غریبی
نایب رئیس اول اتحادیه
***********
راحله شهبا راحله شهبا
نایب رئیس دوم اتحادیه
***********
اسماء شکوه اسماء شکوه
دبیر اتحادیه
***********
سیده زهرا موسویان سیده زهرا موسویان
خزانه دار اتحادیه
***********
راحله جوکاران راحله جوکاران
بازرس اتحادیه
***********

امور مالی


جهت پرداخت صورتحساب خود،شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد نمائید.


نرخنامه

یک زبان انتخاب کنید